S KAKOVOSTJO PREKO NOVIH MEJA
PODJETJE      PROIZVODI      REFERENCE      ENGLISH
  Info
 

SIPOTEH, d.o.o.,
Partizanska 78,
3320 Velenje
T: + 386/3 899 64 19
F: + 386/3 899 64 81
E: info@sipoteh.si
 
Proizvodi
 
Tehnološka oprema
Naše podjetje izdeluje stroje in naprave na področju transporterjev (lamelni, gumijasti, tračni, valjčni, cevni in verižni transporterji) in manipulatorjev (pomagala za serijsko proizvodnjo), razna druga pomožna orodja za serijsko proizvodnjo, konzolna in mostna dvigala, dozirne in obračalne naprave.

Rudarska oprema
V sklopu proizvodnje rudarske opreme smo usposobljeni za izdelavo žlebov čelnih in smernih transporterjev, verižnih transporterjev, sestavnih delov hidravličnega podporja, večjih transporterjev s trakom za transport premoga, voznih enot za transport opreme in materiala, opreme za viseči transport ter naprav za prevažanje ljudi po jamskih prostorih.

Zahtevnejši zvarjenci
V ta sklop naše proizvodnje uvrščamo izdelke, za katere so potrebni certifikati usposobljenosti podjetja (EN 3834 part 2) in certificirano varilsko osebje (ustrezno število atestiranih varilcev, kontrolorjev kakovosti in varilskih inženirjev), potrebne pa so tudi posebne priprave in naprave za proizvodnjo. V Sipotehu smo usposobljeni za izdelavo zvarjencev in konstrukcij iz visoko legiranih jekel. Naš proizvodni proces je organiziran skladno z modernimi pristopi, s čimer dosegamo visoko stopnjo kakovosti in pravočasnost pri dobavi.

Sortirne linije
Za potrebe ravnanja z odpadki projektiramo in izdelujemo sortirne linije za ločevanje odpadkov. Naročniki teh linij so predvsem komunalna podjetja.

Splošne konstrukcije
Proizvajamo tudi najzahtevnejše gradbene konstrukcije, jeklena ogrodja stavb in proizvodnih hal ter druge konstrukcije skladno z ES certifikatom kontrole proizvodnje EN 1090 1:2009; EN 1090-1:2009/AC :2010 za konstrukcijske elemente do izvedbenega razreda EXC 3.